Firma TRANS-WAG Sp. z o.o jest uprawniona przez Transportowy Dozór Techniczny do przeprowadzania badań samochodowych zbiorników LPG i CNG. Usługa ta rozszerza naszą działalność w zakresie auto gazu.

  •  ZBIORNIKI  LPG

Po 10-letnim okresie eksploatacji zbiornika na gaz skroplony LPG, podlega on badaniu okresowemu, celem stwierdzenia o jego dalszej przydatności. Po pozytywnym przejściu badania użytkownik otrzymuje decyzję na dalszą eksploatację na okres kolejnych 10 lat. Maksymalny okres użytkowania zbiornika wynosi 20 lat od daty produkcji.

Przeprowadzamy badania doraźne zbiorników LPG w samochodach sprowadzanych i  w samochodach powypadkowych.

  •  ZBIORNIKI  CNG

Zbiorniki CNG podlegają przeglądom doraźnym co 3 lata i okresowym co 10 lat. Przeglądowi doraźnemu i rejestracji w Transpotowym Dozorze Technicznym podlegają zbiorniki na gaz CNG w samochodach sprowadzanych.

Oferujmy:

  • przeprowadzanie badań doraźnych zbiorników na gaz propan – butan oraz gaz ziemny „metan” w pojazdach samochodowych sprowadzanych z zagranicy  lub w przy przypadku ich braku.
  • przeprowadzanie badań okresowych zbiorników samochodowych na gaz LPG ( po 10 latach). Usługę przeglądu zbiornika wykonujemy  z przeprowadzeniem demontażu i montażu butli w pojeździe wraz ze sprawdzeniem szczelności.

 

 Wymagane jest:

  1. Przed badaniem zbiornika zużyć znajdujący sie w nim gaz
  2. Po badaniu wymagane jest zatankowanie zbiornika do pełna. Jest to wymóg konieczny celem sprawdzenia prawidłowego zadziałania zaworu odcinającego 80%